kapucynigorzow@gmail.com

Projekt

Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie umów zawartych 12 lutego 2021r.  nr 60/2021/Wn04/OA-tr-ku/D oraz nr 61/2021/Wn04/OA-tr-ku/P realizuje projekt pn.:

„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU KLASZTORU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM”

 

Planowany koszt całkowity projektu – 6 599 408,00 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie:

 • w formie dotacji – 5 702 789,00 PLN
 • w formie pożyczki – 857 086,00 PLN

 

Cele projektu:

 • Poprawa termoizolacyjności obiektu klasztornego i jego dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych i energetycznych
 • Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 • Minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza
 • Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

 

W ramach planowanej inwestycji  przeprowadzone zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne  obiektu klasztoru związane z: ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą obowiązujące normy, zamianą wentylacji grawitacyjnej na wentylację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła, modernizację instalacji grzewczej i c.w.u, w tym montażem pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb c.o. i c.w.u, wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

 • redukcji zapotrzebowania na energię użytkową oraz  energię pierwotną,
 • zmniejszenia emisji CO2,
 • poprawy warunków użytkowania obiektu poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej,
 • promowania nowych technologii w budownictwie – wykorzystywania energii z OZE (pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna, rekuperatory, świetlówki LED),
 • poprawy świadomości ekologicznej obywateli (otwarty, wspólnotowy charakter obiektu, gwarantuje dotarcie informacji o projekcie, jego rozwiązaniach i efektach ekologicznych do świadomości szerokiego grona odbiorców).

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2023r.