kapucynigorzow@gmail.com

Projekt 2

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację celową ze środków Budżetu Państwa na realizację zadania publicznego, pn.:

 

„Odtworzenie i modernizacja bazy do działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych na terenie kompleksu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp.”

 

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Całkowita wartość: 2 000 000,00 zł

 

Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Środki finansowe na realizację zadania publicznego w formie dotacji przyznane zostały przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – zgodnie z umową nr 286/BPRM/23 z dnia 28 marca 2023r.

Przedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i odtworzeniowych, w wyniku których powstanie nowoczesna baza do działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych na terenie kompleksu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp.

Przewiduje się wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych budynku Kościoła oraz budynku Klasztoru, doposażone zostaną pokoje w budynku klasztoru z przeznaczeniem na bazę noclegową, nastąpi modernizacja podjazdów i ramp do budynków Kawiarenki i Klasztoru.

Wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia służyć będą szerokiemu gronu odbiorców tj. dzieci młodzieży i dorosłych z terenu miasta Gorzowa Wlkp. i okolic, w tym osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą korzystać z szerokiej palety usług o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, które realizowane będą z wykorzystaniem zmodernizowanej bazy lokalowej.