kapucynigorzow@gmail.com

Projekt 3

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację celową ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania, pn.:  „Gorzów Wielkopolski, kościół pw. św. Antoniego i św. Stanisława (XVIII w.): remont elewacji wieży.”

 

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość projektu:  439 793,31 zł

Umowa o dofinansowanie z dnia 31 października 2023 r.

Termin realizacji: 31 grudnia 2023 r.

 

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie prac remontowych i renowacyjnych dotyczących wieży zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego i św. Stanisława w zakresie elewacji zachodniej. W zakres prac wchodzi: czyszczenie murów, piaskowanie, dezynfekcja (niszczenie mikroorganizmów) obicie spękanych tynków, z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, wzmacnianie powierzchniowe cegły, spoinowanie cegły uzupełnienie rys i spękań́ w elementach ceglanych, wykonanie tynków podkładowych a następnie tynków głównych, malowanie tynku farbą mineralną, remont żaluzji okiennych, renowacja stolarki okiennej.

Kościół pw. św. Antoniego i św. Stanisława jest obiektem ogólnie dostępnym. Oprócz funkcji duszpasterskich w parafii w zakresie mszy świętych., nabożeństw, codziennej adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennych dyżurów spowiedzi, kościół jest również miejscem spotkania wielu grup duszpasterskich, charytatywnych i wolontariatu. Pełni funkcję centrum duchowości franciszkańskiej dla miasta i okolic. Odbywają się w nim koncerty muzyki sakralnej i zespołów ewangelizacyjnych.