kapucynigorzow@gmail.com

Projekt 4

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp. jest beneficjentem dotacji dla wniosku złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  na realizację zadania, pn.: Odrestaurowanie kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Stanisława Kostki i św. Antoniego Padewskiego w Gorzowie Wielkopolskim.”,      

 

Dofinansowanie 2 062 704,00

Całkowita wartość projektu:  2 104 800,00

Termin realizacji: 31 grudnia 2024 r.

 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac renowacyjnych i konserwatorskich wewnątrz  zabytkowego budynku kościoła jak i dokończenie remontu elewacji zewnętrznej wieży kościelnej, dotyczących Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Staromiejski 1.

Przewidywany zakres prac:
1) W zakresie wieży dzwonniczej:

– renowacja ścian wewnętrznych wieży kościelnej, w tym:  naprawa tynków, odgrzybianie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe, malowanie,

– renowacja schodów drewnianych wieży,

– renowacja i konserwacja mechanizmu zegarowego wieży,

2) W zakresie budynku głównego kościoła:

– renowacja stropu drewnianego nad całym budynkiem kościoła, w tym zakrystii i kaplicy bocznej.

3) W zakresie wieży kościelnej – remont i konserwacja elewacji Wschodniej, Południowej i Północnej.

Kościół pw. św. Antoniego i św. Stanisława jest obiektem ogólnie dostępnym. Oprócz funkcji duszpasterskich w parafii w zakresie mszy świętych., nabożeństw, codziennej adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennych dyżurów spowiedzi, kościół jest również miejscem spotkania wielu grup duszpasterskich, charytatywnych i wolontariatu. Pełni funkcję centrum duchowości franciszkańskiej dla miasta i okolic. Odbywają się w nim koncerty muzyki sakralnej i zespołów ewangelizacyjnych.

 

Ogłoszenie realizacji projektu pt. „Odrestaurowanie kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Stanisława Kostki i św. Antoniego Padewskiego w Gorzowie Wielkopolskim.” – link